th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า จัดโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 29 ลำจักราช อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
(21-02-2557)

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อำเภอพิมาย โดยมีนางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานกรมเจ้าท่า จัดโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 29 ลำจักราช อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อำเภอพิมาย โดยมีนางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธาน โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 120 คน เข้าร่วมโครงการฯ

ภาพกิจกรรม:

         

back to top