th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า จัดประชุมการนำเสนอแนวทางการพัฒนากรมเจ้าท่า โดยมีผู้บริหารทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
(10-02-2557)

เข้าร่วมประชุมและนำเสนอแนวทางการพัฒนากรมเจ้าท่า เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. - 17.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6



กรมเจ้าท่า จัดประชุมการนำเสนอแนวทางการพัฒนากรมเจ้าท่า โดยมีผู้บริหารทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมและนำเสนอแนวทางการพัฒนากรมเจ้าท่า เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. - 17.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6

ภาพกิจกรรม:

         

back to top