th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า โดยสำนักงานเลขานุการกรม จัดกิจกรรมบรรยายธรรมะ ในหัวข้อ
(10-02-2557)

ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ โดยมี ศ.ดร.พันเอก ณธีพัฒน์ ชัชพนธ์รัตน์ (อดีตฑูตทหารบก) เป็นวิทยากรบรรยายฯ เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 57 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศรี พระยา อาคาร 2 ชั้นดาดฟ้ากรมเจ้าท่า โดยสำนักงานเลขานุการกรม จัดกิจกรรมบรรยายธรรมะ ในหัวข้อ "ธรรมะกับการดำเนินชีวิต" ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ โดยมี ศ.ดร.พันเอก ณธีพัฒน์ ชัชพนธ์รัตน์ (อดีตฑูตทหารบก) เป็นวิทยากรบรรยายฯ เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 57 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศรี พระยา อาคาร 2 ชั้นดาดฟ้า

ภาพกิจกรรม:

         

back to top