Buca escort

sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum serdivan escort serdivan escort serdivan escort kuşadası escort
escort bayan kayseri escort nevşehir escort ankara escort rokettube sakarya escort adapazarı escort akyazı escort erenler escort ferizli escort hendek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort
ข่าวผู้บริหาร.

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพิจารณาอนุญาต โครงการขยายท่าเทียบเรือระยะที่ 4 โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านความปลอดภัย) เป็นผู้กล่าวถึงความเป็นมาและวัตุประสงค์ของการจัดประชุม
(03-08-2558)กรมเจ้าท่า จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพิจารณาอนุญาต โครงการขยายท่าเทียบเรือระยะที่ 4 ของบริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านความปลอดภัย) เป็นผู้กล่าวถึงความเป็นมาและวัตุประสงค์ของการจัดประชุมรับฟังความเห็นโครงการดังกล่าว นายอาคม พันธ์เฉลิมชัย นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ รวมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการกรมเจ้าท่า ประชาชน หน่วยงานราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสนใจในการเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี

 

ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพิจารณาอนุญาต โครงการขยายท่าเทียบเรือระยะที่ 4 โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านความปลอดภัย) เป็นผู้กล่าวถึงความเป็นมาและวัตุประสงค์ของการจัดประชุม  กรมเจ้าท่า จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพิจารณาอนุญาต โครงการขยายท่าเทียบเรือระยะที่ 4 โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านความปลอดภัย) เป็นผู้กล่าวถึงความเป็นมาและวัตุประสงค์ของการจัดประชุม  กรมเจ้าท่า จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพิจารณาอนุญาต โครงการขยายท่าเทียบเรือระยะที่ 4 โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านความปลอดภัย) เป็นผู้กล่าวถึงความเป็นมาและวัตุประสงค์ของการจัดประชุม  กรมเจ้าท่า จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพิจารณาอนุญาต โครงการขยายท่าเทียบเรือระยะที่ 4 โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านความปลอดภัย) เป็นผู้กล่าวถึงความเป็นมาและวัตุประสงค์ของการจัดประชุม  กรมเจ้าท่า จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพิจารณาอนุญาต โครงการขยายท่าเทียบเรือระยะที่ 4 โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านความปลอดภัย) เป็นผู้กล่าวถึงความเป็นมาและวัตุประสงค์ของการจัดประชุม  กรมเจ้าท่า จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพิจารณาอนุญาต โครงการขยายท่าเทียบเรือระยะที่ 4 โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านความปลอดภัย) เป็นผู้กล่าวถึงความเป็นมาและวัตุประสงค์ของการจัดประชุม   

back to top