Buca escort

sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum serdivan escort serdivan escort serdivan escort
escort bayan kayseri escort nevşehir escort ankara escort rokettube sakarya escort adapazarı escort akyazı escort erenler escort ferizli escort hendek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort
ข่าวผู้บริหาร.

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘และกรณีท่าเรือผิดกฎหมาย
(03-04-2558)

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานตามมาตรการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมงและการทำประมงผิดกฎหมาย ประเด็นท่าเทียบเรือประมงชายฝั่งทะเลและท่าเรือประมงผิดกฎหมาย วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๖ กรมเจ้าท่านายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานตามมาตรการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมงและการทำประมงผิดกฎหมาย ประเด็นท่าเทียบเรือประมงชายฝั่งทะเลและท่าเรือประมงผิดกฎหมาย วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๖ กรมเจ้าท่า

โดยระหว่างวันที่ ๙ – ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปีและควรมีการรณรงค์เพื่อป้องกัน      เฝ้าระวังความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุของประชาชนในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างวันหยุดยาว กรมเจ้าท่าจึงได้กำหนดแผนการปฏิบัติงานและมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางน้ำเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อความเป็นระเบียบการจราจรและ  การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเดินทางทางน้ำภาพกิจกรรม:

อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘และกรณีท่าเรือผิดกฎหมาย  อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘และกรณีท่าเรือผิดกฎหมาย  อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘และกรณีท่าเรือผิดกฎหมาย 

back to top