th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการประชุมตรวจสอบสถานการณ์ผักตบชวาและวัชพืชในลุ่มแม่น้ำภาคกลาง โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
(11-06-2563)วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 09:00 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในลุ่มน้ำภาคกลาง (แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำน้อย คลองรังสิตประยูรศักดิ์) พร้อมรับฟังผลการดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม กองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก

ในการนี้ กรมเจ้าท่า โดยนายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านปฏิบัติการ ได้เข้ารายงานผลการปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาในส่วนของกรมเจ้าท่า จากภาพถ่ายดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจดาวเทียมเป็นจำนวน 128 จุด เป็นพื้นที่รับผิดชอบของกรมเจ้าท่า 13 จุด มีปริมาณผักตบชวาประมาณ 81,440 ตัน และดำเนินจัดเก็บไปแล้วประมาณ 60,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 73.70 แต่ปริมาณผักตบชวายังคงมีไหลมาเพิ่มเติมปริมาณขึ้นเรื่อยๆ หลังจากนั้น รองนายกรัฐมนตรี และคณะฯ ได้ออกเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบก ตรวจสถานการณ์ผักตบชวาและวัชพืช บริเวณคลองรังสิตประยูรศักดิ์ คลองหกวา แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และแม่น้ำท่าจีน จากการขึ้นบินตรวจการณ์ รองนายกรัฐมนตรีได้ขอให้กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการฯ กรมชลประทาน เร่งการจัดเก็บผักตบชวาในพื้นที่รับผิดชอบ และให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเน้นให้ทาง อปท.จัดเก็บในคลองสาขาเพื่อรองรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า มีรับผิดชอบพื้นที่ในการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำสายหลัก 6 สาย ประกอบด้วย แม่น้ำเจ้าพระยา, แม่น้ำน้อย, แม่น้ำลพบุรี, แม่น้ำป่าสัก, แม่น้ำสะแกกรัง และแม่น้ำท่าจีนสายเก่า ตลอดจนลำคลองธรรมชาติสาขาในเขตความรับผิดชอบรวม 13 จุดรวมระยะทางยาวกว่า 550 กิโลเมตร โดยปริมาณผักตบชวาในแต่ละปีมีปริมาณประมาณ 909,300 ตัน ซึ่งกรมเจ้าท่ามีแผนในการดำเนินการกำจัดผักตบชวา แต่กรมเจ้าท่ามีความพร้อมทั้งในเครื่องจักรกลและกำลังคนที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินการจัดเก็บได้ประมาณ 465,000 ตันต่อปี ซึ่งนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่าได้สั่งการเมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุยายน 2563 ให้สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ (สพบ)จัดทำแผนงานกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งให้เร่งเสนอแผนงานการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการประชุมตรวจสอบสถานการณ์ผักตบชวาและวัชพืชในลุ่มแม่น้ำภาคกลาง โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการประชุมตรวจสอบสถานการณ์ผักตบชวาและวัชพืชในลุ่มแม่น้ำภาคกลาง โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการประชุมตรวจสอบสถานการณ์ผักตบชวาและวัชพืชในลุ่มแม่น้ำภาคกลาง โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการประชุมตรวจสอบสถานการณ์ผักตบชวาและวัชพืชในลุ่มแม่น้ำภาคกลาง โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการประชุมตรวจสอบสถานการณ์ผักตบชวาและวัชพืชในลุ่มแม่น้ำภาคกลาง โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการประชุมตรวจสอบสถานการณ์ผักตบชวาและวัชพืชในลุ่มแม่น้ำภาคกลาง โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการประชุมตรวจสอบสถานการณ์ผักตบชวาและวัชพืชในลุ่มแม่น้ำภาคกลาง โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการประชุมตรวจสอบสถานการณ์ผักตบชวาและวัชพืชในลุ่มแม่น้ำภาคกลาง โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการประชุมตรวจสอบสถานการณ์ผักตบชวาและวัชพืชในลุ่มแม่น้ำภาคกลาง โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการประชุมตรวจสอบสถานการณ์ผักตบชวาและวัชพืชในลุ่มแม่น้ำภาคกลาง โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการประชุมตรวจสอบสถานการณ์ผักตบชวาและวัชพืชในลุ่มแม่น้ำภาคกลาง โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการประชุมตรวจสอบสถานการณ์ผักตบชวาและวัชพืชในลุ่มแม่น้ำภาคกลาง โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 

back to top