th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 อธิบดีกรมเจ้าท่า นายวิทยา ยาม่วง บันทึกเทปการให้สัมภาษณ์สกู๊ปข่าวทางสถานีโทรทัศน์ช่อง One 31 ในประเด็น “New Normal ชีวิตวิถีใหม่ เดินทางอุ่นใจ..ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ”
(28-05-2563)วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 อธิบดีกรมเจ้าท่า นายวิทยา ยาม่วง บันทึกเทปการให้สัมภาษณ์สกู๊ปข่าวทางสถานีโทรทัศน์ช่อง One 31 ในประเด็น “New Normal ชีวิตวิถีใหม่ เดินทางอุ่นใจ..ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ” โดยอธิบดีกรมเจ้าท่า ได้ให้สัมภาษณ์ถึงมาตรการการป้องกันการเผยแพร่ของเชื้อไวรัส Covid-19 ของกรมเจ้าท่าพร้อมขอให้ประชาชนที่ใช้บริการเรือโดยสารในคลองแสนแสบปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะโดยสารเรือ ทั้งนี้ สามารถติดตามรับชมได้ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง One 31 ในช่วงสรุปข่าวเย็นช่อง ONE 31 เวลาประมาณ 17.00 น. สำหรับวันออกอากาศจะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบในโอกาสต่อไปภาพกิจกรรม:

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 อธิบดีกรมเจ้าท่า นายวิทยา ยาม่วง บันทึกเทปการให้สัมภาษณ์สกู๊ปข่าวทางสถานีโทรทัศน์ช่อง One 31 ในประเด็น “New Normal ชีวิตวิถีใหม่ เดินทางอุ่นใจ..ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ”   วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 อธิบดีกรมเจ้าท่า นายวิทยา ยาม่วง บันทึกเทปการให้สัมภาษณ์สกู๊ปข่าวทางสถานีโทรทัศน์ช่อง One 31 ในประเด็น “New Normal ชีวิตวิถีใหม่ เดินทางอุ่นใจ..ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ”   วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 อธิบดีกรมเจ้าท่า นายวิทยา ยาม่วง บันทึกเทปการให้สัมภาษณ์สกู๊ปข่าวทางสถานีโทรทัศน์ช่อง One 31 ในประเด็น “New Normal ชีวิตวิถีใหม่ เดินทางอุ่นใจ..ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ”   วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 อธิบดีกรมเจ้าท่า นายวิทยา ยาม่วง บันทึกเทปการให้สัมภาษณ์สกู๊ปข่าวทางสถานีโทรทัศน์ช่อง One 31 ในประเด็น “New Normal ชีวิตวิถีใหม่ เดินทางอุ่นใจ..ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ”  

back to top