th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

อธิบดีกรมเจ้าท่า ตรวจจุดคัดกรองผู้โดยสารทางเรือร่วมกับตำรวจน้ำ ยกระดับการตรวจเข้มป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด เชื้อไวรัส COVID - 19
(08-04-2563)อธิบดีกรมเจ้าท่า ตรวจจุดคัดกรองผู้โดยสารทางเรือร่วมกับตำรวจน้ำ ยกระดับการตรวจเข้มป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด เชื้อไวรัส COVID - 19 

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจจุดคัดกรองผู้โดยสารเรือด่วนเจ้าพระยา บริเวณท่าเรือกรมเจ้าท่า ในวันที่ 8 เมษายน 2563 เพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรการเข้มเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ตามข้อกำหนดออกตามความแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า ได้ร่วมกองบังคับการตำรวจน้ำตรวจเข้มบริเวณจุดคัดกรองฯ บริเวณท่าเรือต่าง ๆ ในแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก เพื่อยกระดับการคัดกรองให้มีฐานข้อมูลที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ทันเหตุการณ์ และสามารถบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว. โดยจากการตรวจฯ. พบว่า เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการที่กำหนด. โดยมีการตั้งจุดคัดกรอง และตรวจอุณหภูมิร่างกาย และสัญลักษณ์สำหรับยืนเว้นระยะห่าง (social distancing) สำหรับรอผ่านจุดคัดกรอง ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้บริการทางน้ำลดลง เป็นไปตามการรณรงค์ของรัฐบาลให้ประชาชน "อยู่บ้าน..หยุดเชื้อ..เพื่อชาติ.." ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางหากไม่จำเป็น เพื่อลดการสัมผัสและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid -19 และหากจำเป็นต้องเดินทาง ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ และข้อกำหนดฯ. อาทิ การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อเดินทางทางน้ำ ยืนหรือนั่งเว้นห่างกันอย่างน้อย 1 - 2 เมตร และได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละเพื่อบริการประชาชนผู้ใช้บริการทางน้ำอย่างเต็มกำลัง 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 203 E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ภาพกิจกรรม:

อธิบดีกรมเจ้าท่า ตรวจจุดคัดกรองผู้โดยสารทางเรือร่วมกับตำรวจน้ำ ยกระดับการตรวจเข้มป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด เชื้อไวรัส COVID - 19  อธิบดีกรมเจ้าท่า ตรวจจุดคัดกรองผู้โดยสารทางเรือร่วมกับตำรวจน้ำ ยกระดับการตรวจเข้มป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด เชื้อไวรัส COVID - 19  อธิบดีกรมเจ้าท่า ตรวจจุดคัดกรองผู้โดยสารทางเรือร่วมกับตำรวจน้ำ ยกระดับการตรวจเข้มป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด เชื้อไวรัส COVID - 19  อธิบดีกรมเจ้าท่า ตรวจจุดคัดกรองผู้โดยสารทางเรือร่วมกับตำรวจน้ำ ยกระดับการตรวจเข้มป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด เชื้อไวรัส COVID - 19  อธิบดีกรมเจ้าท่า ตรวจจุดคัดกรองผู้โดยสารทางเรือร่วมกับตำรวจน้ำ ยกระดับการตรวจเข้มป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด เชื้อไวรัส COVID - 19  อธิบดีกรมเจ้าท่า ตรวจจุดคัดกรองผู้โดยสารทางเรือร่วมกับตำรวจน้ำ ยกระดับการตรวจเข้มป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด เชื้อไวรัส COVID - 19 

back to top