th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่งานพระราชพิธี การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
(09-12-2562)วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่งานพระราชพิธี การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ลานต้นไทร บริเวณท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า เพื่อตรวจความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในงานพระราชพิธีฯ และการดูแล อำนวยความสะดวก ความปลอดภัยแก่ประชาชนในการเดินทางร่วมชมพระราชพิธีฯ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ในการนี้ อธิบดีกรมเจ้าท่าได้มอบนโยบาย ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และตรวจความพร้อมทั้งระเบียบวินัย เครื่องแต่งกาย พร้อมเน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้การถวายความปลอดภัยฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ รวมทั้งการเจรจา พูดคุยกับผู้ใช้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย เกิดความประทับใจ แต่งกายอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติอันสูงสุดในชีวิต ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในการพระราชพิธีฯ ที่สำคัญนี้

ภาพกิจกรรม:

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่งานพระราชพิธี การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่งานพระราชพิธี การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่งานพระราชพิธี การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่งานพระราชพิธี การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่งานพระราชพิธี การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่งานพระราชพิธี การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่งานพระราชพิธี การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 

back to top