th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมประชุมกับภาคเอกชน ที่จะพัฒนาพื้นที่บนที่ดินราชพัสดุ
(06-12-2562)วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมประชุมกับภาคเอกชน ที่จะพัฒนาพื้นที่บนที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ภก.308 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


ภาพกิจกรรม:

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมประชุมกับภาคเอกชน ที่จะพัฒนาพื้นที่บนที่ดินราชพัสดุ  วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมประชุมกับภาคเอกชน ที่จะพัฒนาพื้นที่บนที่ดินราชพัสดุ  วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมประชุมกับภาคเอกชน ที่จะพัฒนาพื้นที่บนที่ดินราชพัสดุ  วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมประชุมกับภาคเอกชน ที่จะพัฒนาพื้นที่บนที่ดินราชพัสดุ  วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมประชุมกับภาคเอกชน ที่จะพัฒนาพื้นที่บนที่ดินราชพัสดุ  วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมประชุมกับภาคเอกชน ที่จะพัฒนาพื้นที่บนที่ดินราชพัสดุ  วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมประชุมกับภาคเอกชน ที่จะพัฒนาพื้นที่บนที่ดินราชพัสดุ 

back to top