th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ ประชุมมาตรการความปลอดภัยรับปีใหม่ 2563
(03-12-2562)กรมเจ้าท่า ประชุมแผนปฏิบัติและมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางน้ำ ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ.2563 นี้

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำเป็นประธานในการประชุมแผนปฏิบัติและมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางน้ำ เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้เป็นการประชุมเรื่องมาตรการเพื่อความปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่ 2563 รวมถึงออกประกาศเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 พร้อมกันนี้ กรมเจ้าท่าได้ออกคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสภาพความปลอดภัยของเรือโดยสารเรือภัตตาคารและท่าเทียบเรือ พร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำกรมเจ้าท่า สายด่วน 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำในส่วนภูมิภาค จำนวน 7 ศูนย์ และสาขา จำนวน 41 ศูนย์ เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดกวดขันในการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร มูลนิธิร่วมกตัญญู และเครือข่ายอาสาวารี เป็นต้น ภาพกิจกรรม:

นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ ประชุมมาตรการความปลอดภัยรับปีใหม่ 2563  นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ ประชุมมาตรการความปลอดภัยรับปีใหม่ 2563  นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ ประชุมมาตรการความปลอดภัยรับปีใหม่ 2563  นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ ประชุมมาตรการความปลอดภัยรับปีใหม่ 2563  นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ ประชุมมาตรการความปลอดภัยรับปีใหม่ 2563  นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ ประชุมมาตรการความปลอดภัยรับปีใหม่ 2563  นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ ประชุมมาตรการความปลอดภัยรับปีใหม่ 2563 

back to top