th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร

อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดการประชุมเตรียมจัดงานวันทางทะเลโลก 2558
(20-08-2558)

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันทางทะเลโลก ประจำปี 2558 ในหัวข้อ “Maritime Education & Training” ซึ่งเป็นหัวข้อที่กำหนดโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า วันที่ 20 กันยายน 2558


กรมเจ้าท่า ร่วมลงนามข้อตกลงร่วมการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลเรือประมงและแรงงานประมง 7 หน่วยงาน
(18-08-2558)

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลเรือประมงและแรงงานประมง ระหว่าง 7 หน่วยงาน ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูมเอบี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี


วันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 156 ปี
(05-08-2558)

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 156 ปี โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ บริษัท สมาคม ห้างร้าน และสื่อมวลชน เข้าร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ กรมเจ้าท่า


อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมผู้บริหารร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนีนาถ
(24-07-2558)

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยรองอธิบดี และผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT) ถ.วิภาวดีรังสิต


กรมเจ้าท่า จัดฝึกอบรมอาสาวารีภาคประชาชน รุ่นที่ 19 จังหวัดเพชรบุรี
(23-07-2558)

กรมเจ้าท่า โดยสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 สาขาเพชรบุรี จัดฝึกอบรมอาสาวารีภาคประชาชน รุ่นที่ 19 จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมลองบีชชะอำ เพชรบุรี โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัยเป็นประธานในพิธี ดร.ไกร บุญ บันดาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานร่วม ทั้งนี้มีประชาชน ผู้ประกอบการในพื้นที่ชายหาดชะอำเข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน


กรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด ในโอกาสครบรอบปีที่ 85
(13-07-2558)

นางสาวศรีภัทรา หอมชื่น หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด ในโอกาสครบรอบปีที่ 85 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ถ.กำแพงเพชร กรุงเทพฯ โดยกรมเจ้าท่ามอบเงินบริจาคสมทบมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 13 ก.ค. 58


กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรม "ท่าเรือสะอาด ปลอดภัย ถวายสมเด็จพระเทพฯ 60 พรรษา" เนื่องในโอกาส ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
(11-07-2558)

กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรม "ท่าเรือสะอาด ปลอดภัย ถวายสมเด็จพระเทพฯ 60 พรรษา" เนื่องในโอกาส ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในวันที่ 11 กรกฎาคม. 2558 โดยมีนายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหนัาที่กรมเจ้าท่า จิตอาสา รวมทั้งสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็ยจำนวนทั้งสิ้น 252 คน


กรมเจ้าท่า จัดงานผู้บริหารพบสื่อมวลชน
(10-07-2558)

กรมเจ้าท่า จัดงานผู้บริหารพบสื่อมวลชน โดยมีนายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านความปลอดภัย) นายสมชาย สุขมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ) นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านบริหาร) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมเจ้าท่า แถลงการณ์ขับเคลื่อนนโยบาย กรมเจ้าท่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรี พระยา ซึ่งภายในงานมีสื่อมวลชนเข้าร่วมฟังแถลงการณ์เป็นจำนวนมาก


สำนักมาตรฐานเรือ จัดประชุมพิจารณาร่างกฎข้อบังคับการตรวจเรือสำหรับเรือประมง
(08-07-2558)

สำนักมาตรฐานเรือ จัดประชุมพิจารณาร่างกฎข้อบังคับการตรวจเรือสำหรับเรือประมง โดยมีนางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านบริหาร) ร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า วันที่ 8 กรกฎาคม 2558


กรมเจ้าท่า จัดโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 35 แม่น้ำท่าจีน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
(07-07-2558)

กรมเจ้าท่า จัดโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 35 แม่น้ำท่าจีน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นละ 120 คน โครงการได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพาณิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสมพงษ์ เพชรนาค ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี และนายสุธี วงศ์โต ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1


กรมเจ้าท่า จัดโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 34 บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
(07-07-2558)

กรมเจ้าท่า จัดโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 34 บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเสือพ่นน้ำ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นละ 120 คน


Page 37 of 45
back to top