th en

Menu
 
 
A+ A A-
การประชุมชี้แจงโครงการและรับฟังความคิดเห็น (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงกาศึกษาสำรวจออกแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเดินเรือแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงบริเวณคลองโผงเผงถึงวัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(11-09-2560)เอกสารแนบ:


ประกาศ