th en

Menu
 
 
A+ A A-
การประชุมระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 งานสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน้ำเชื่อมจากแม่น้ำป่าสักผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเล
(29-06-2560)

ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


รายละเอียดการประชุมระดับจังหวัดครั้งที่ 2
ป้ายประชุมระดับจังหวัดครั้งที่ 2
เอกสารแนบ 1 และ 2
เอกสารแนบ 3-รายชื่อประชุมจังหวัดอยุธยา
เอกสารแนบ 4-รายชื่อประชุมจังหวัดสระบุรี