th en

Menu
 
 
A+ A A-
สรุปการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ Public Scoping (ค.1) โครงการศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2
(30-03-2560)เอกสารแนบ:


สรุปผลการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1