th en

Menu
 
 
A+ A A-
สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ค.ศ.2015-2025 และการดำเนินงานเบื้องต้นโครงการปรับปรุงร่องน้ำทางเดินเรือในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง
(30-01-2560)

ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


สรุป Preliminary Work โครงการ
มติ ครม.