th en

Menu
 
 
A+ A A-
โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านหัวแหลม (ฝั่งกระโจม) หมู่ที่ 12 ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร
(12-11-2556)

ภาพกิจกรรม:

         


เอกสารแนบ:


สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2