th en

Menu
 
 
A+ A A-
กิจกรรมเพื่อผุ้สูงอายุสถานสงเคราะห์คนชรา
(23-04-2557)เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้คนในสังคม ตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ
วันที่ทำกิจกรรม 23/04/2557 เวลา 08.00 - 15.30 น
สถานที่
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 02-233-1311-8 ต่อ 280 285

เอกสารแนบ:


กำหนดการ