th en

Menu
 
 
A+ A A-
การจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 ศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบปรับปรุงเขื่อนกันทรายและคลื่นร่องน้ำปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
(16-01-2557)ศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบปรับปรุงเขื่อนกันทรายและคลื่นร่องน้ำปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ศึกษาและจัดทำ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)เอกสารแนบ:


รายละเอียด