th en

Menu
 
 
A+ A A-
โครงการเยาวชนรักษ์น้ำรุ่นที่ 28 แม่น้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และกิจกรรมการมอบสิ่งของ "รักษ์น้ำ คลายหนาว เพื่อน้อง"
(15-01-2557)กรม เจ้าท่า โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม จัดโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 28 แม่น้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 15 มกราคม 2557 เวลา 08.00-16.30 น. ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนเอกสารแนบ:


กำหนดการ