th en

Menu
 
 
A+ A A-
กำหนดการ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการนำเสนอรูปแบบการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายหาดจอมเทียน และรายงานผลการศึกษาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ครั้งที่ 3 โครงการศึกาาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียนจังหวัดชลบุรี
(22-08-2559)กำหนดการ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการนำเสนอรูปแบบการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายหาดจอมเทียน และรายงานผลการศึกษาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ครั้งที่ 3 โครงการศึกาาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียนจังหวัดชลบุรี

วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2559 
ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. 
ณ ห้องประชุม สถานอบรมคริสเตียนแบ๊บติส (Baptist Conference Center Pattaya)
เลขที่ 240/6 ถนนเลียบชายหาดจอมเทียน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
เอกสารแนบ:


กำหนดการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 3