th en

Menu
 
 
A+ A A-
งานสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด โครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่านเพื่อการเดินเรือ
(19-08-2559)    การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Review) (ค.3) งานสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด โครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่านเพื่อการเดินเรือ 
วันที่ทำกิจกรรมและสถานที่ 
เขื่อนล่าง ดำเนินการในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 08.30–15.30 น. ณ ห้องราชาวดี ชั้นที่ 5 โรงแรมโกลเด้นดราก้อน  รีสอร์ท ถนนบางระจันตัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
เขื่อนบน ดำเนินการในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องแพลทตินั่ม ฮอลล์ ชั้น2 โรงแรมแกรนด์ฮิลล์   รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


เอกสารการประชุม ค.3
กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็น อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็น อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
แบบตอบรับการประชุมรับฟังความคิดเห็น จังหวัดนครสวรรค์
แบบตอบรับการประชุมรับฟังความคิดเห็น จังหวัดสิงห์บุรี