th en

Menu
 
 
A+ A A-
การประชุมสัมมนา ครั้งที่ 3 และการรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเขื่อนกันทรายและคลื่น บริเวณปากร่องน้ำห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(09-08-2559)กำหนดการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 3 และการรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเขื่อนกันทรายและคลื่น
บริเวณปากร่องน้ำห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


กำหนดการประชุมสัมมนาครั้งที่ 3
รายละเอียดโครงการสัมมนาครั้งที่ 3
เอกสารประกอบการสัมมนาครั้งที่ 3
แบบประเมินการสัมมนาครั้งที่ 3