th en

Menu
 
 
A+ A A-
โครงการสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างโครงสร้างป้องกันตลิ่งพัง บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำยม และแม่น้ำน่าน ครั้งที่ 2 ที่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธย
(25-10-2556)เอกสารแนบ:


เอกสารประกอบการสัมมนา
รูปที่11รูปแบบเขื่อนป้องกันตลิ่ง
รูปที่12รูปแบบเขื่อนป้องกันตลิ่ง