th en

Menu
 
 
A+ A A-
โครงการสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างโครงสร้างป้องกันตลิ่งพัง บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำยม และแม่น้ำน่านครั้งที่ 2 ที่วัดบุญกันนาวาส ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(25-10-2556)เอกสารแนบ:


เอกสารประกอบการสัมมนา
รูปที่ 9 เขื่อนป้องกันตลิ่งพัง
รูปที่ 10 เขื่อนป้องกันตลิ่งพัง