th en

Menu
 
 
A+ A A-
การประชุมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และรับทราบความต้องการและฟังความคิดเห็นของชุมชน กลุ่มองค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่)
(15-07-2559)ศึษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดหัวหิน ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ชายหาดสนามบินหัวหิน จนถึง เขาตะเกียบและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559  ห้องประชุมหัวหินระลึก ชั้น 2 ณ โรงแรม ซิติ้บีช รีสอร์ท หัวหิน
หมายเหตุ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิศวกรรม กรมเจ้าท่า
โทร ๐๒-๒๓๔-๓๕๙๓เอกสารแนบ:


รายละเอียดโครงการ.pdf
กำหนดการประชุมหัวหิน.pdf
รายชื่อหน่วยงานที่เชิญเข้าร่วมประชุม.pdf