th en

Menu
 
 
A+ A A-
โครงการสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างโครงสร้างป้องกันตลิ่งพัง บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำยม และแม่น้ำน่าน ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ทำการ อบต.ปากแควอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
(23-04-2557)ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ทำการ อบต.ปากแควอำเภอ เมือง จังหวัดสุโขทัย
วันที่ทำกิจกรรม 08/10/2556 เวลา 09.00 - 12.00 น.
เอกสารแนบ:


แปลนก่อสร้าง
รูปตัดเขื่อนฯ
เอกสารประกอบการสัมมนา