th en

Menu
 
 
A+ A A-
สรุปผลการจัดประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบ โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณ หมู่ 5 ตำบลท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(11-03-2557)ประชุมฯเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2557 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ฯเอกสารแนบ:


สรุปผลประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 1