th en

Menu
 
 
A+ A A-
สรุปการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือโดยสาร เพื่อการท่องเที่ยวบริเวณสนามบินภูเก็ต (ลงเรือ-ขึ้นเครื่อง) จังหวัดภูเก็ต
(27-06-2559)เอกสารแนบ:


สรุปการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1).pdf