th en

Menu
 
 
A+ A A-
การประชุมสัมมนา ครั้งที่ 3 และการรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(22-06-2559)โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร 
เพื่อการท่องเที่ยวอ่าวน้ำเมาตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ภายใต้โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร 
เพื่อการท่องเที่ยวออ่าวน้ำเมา ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือบริเวณอ่าวไร่เลย์ตะวันออก ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 


ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


รายละเอียดโครงการ-อ่าวน้ำเมา
รายละเอียดโครงการ-อ่าวไร่เลย์
กำหนดการประชุมสัมมนาครั้งที่ 3
แผ่นพับโครงการ-อ่าวน้ำเมา
แผ่นพับโครงการ-อ่าวไร่เลย์
เอกสารประกอบการสัมมนา-อ่าวน้ำเมา
เอกสารประกอบการสัมมนา-อ่าวไร่เลย์