th en

Menu
 
 
A+ A A-
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
(17-05-2559)เอกสารแนบ:


รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ).pdf