th en

Menu
 
 
A+ A A-
โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือโดยสาร เพื่อการท่องเที่ยวบริเวณสนามบินภูเก็ต (ลงเรือ-ขึ้นเครื่อง)
(13-05-2559)

ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือโดยสาร เพื่อการท่องเที่ยวบริเวณสนามบินภูเก็ต.pdf
หนังสือที่ปรึกษาที่ 1601สจ16005 ลว. 3 พ.ค.59.pdf
หนังสือเชิญประชุม.pdf
กำหนดการ.pdf
กลุ่มเป้าหมาย.pdf
แบบตอบรับ.pdf
ร่างหนังสือติดประกาศ.pdf
ใบปิดประกาศ.pdf