th en

Menu
 
 
A+ A A-
สรุปรายงานการประชาสัมพันธ์โครงการ ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากคลองเกลียว ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(20-04-2559)

ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


สรุปรายงานการประชาสัมพันธ์โครงการ ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากคลองเกลียว ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์