th en

Menu
 
 
A+ A A-
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศ) โครงการศึกษาสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่บ้านขุนสมุทรจีน ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
(12-04-2559)

ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


รายงานสรุปผลโครงการครั้งที่ 3