th en

Menu
 
 
A+ A A-
กำหนดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านอ่าวเคย ม.4 อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2558 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 ณ โรงเรียนบ้านบางเบน ม.2 ต.ม่วงกลวง
(21-05-2558)

กำหนดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านอ่าวเคย ม.4 อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2558 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 ณ โรงเรียนบ้านบางเบน ม.2 ต.ม่วงกลวง จัดโดย กรมเจ้าท่าร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


กำหนดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านอ่าวเคย ม.4 อ.กะเปอร์ จ.ระนอง.pdf