th en

Menu
 
 
A+ A A-
รายงานการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 การรับฟังความคิดเห็นเพื่อทบทวน ร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาความเหมาะสม และสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้าง เขื่อนกันทรายและคลื่น บริเวณปากคลองเกลียว ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(14-05-2558)เอกสารแนบ:


หลังสัมมนา ปชส.ครั้งที่ 2.pdf