th en

Menu
 
 
A+ A A-
สรุปผลการจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน (ปัจฉิมนิเทศ) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งเเวดล้อม และสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตั้งเเต่บ้านหน้าโกฏิถึงปลายแหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ระยะที่ 2
(23-04-2558)เอกสารแนบ:


ปัจฉิมนิเทศ บ้านหน้าโกฏิ.pdf