th en

Menu
 
 
A+ A A-
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่บริเวณ ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา
(04-04-2558)

ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


สรุปสัมนาครั้งที่ 1.pdf