th en

Menu
 
 
A+ A A-
กำหนดการ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขตและแนวทาง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ครั้งที่ ๑ โครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี
(31-03-2558)เอกสารแนบ:


กำหนดการ_.pdf
รายละเอียดโครงการ 1.pdf