th en

Menu
 
 
A+ A A-
กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดขอบเขตและเเนวทาง การประเมินผลกระทบสิ่งเเวดล้อมและสุขภาพ โครงการศึกษาทบทวนความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม สำรวจออกแบบรายละเอียดเพื่อก่อสร้างท่าเรือที่ชุมพร
(27-03-2558)

ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการชุดที่ 1.pdf
หนังสือเชิญประชุม และรายชื่อหน่วยงานเชิญประชุม.zip
แผนที่พื้นที่ศึกษาโครงการ.pdf
สรุปผลการประชุมปฐมนิเทศ.pdf
ข้อมูลลงเว็บไซต์สำนักนายก.pdf