th en

Menu
 
 
A+ A A-
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ต่อการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเรือสินค้าชายฝั่งปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
(09-04-2564)เอกสารแนบ:


การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1โครงการท่าเรือสินค้าชายฝั่งปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี