th en

Menu
 
 
A+ A A-
รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ) โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบปรับปรุงเขื่อนกันทรายและคลื่นร่องน้ำปะนาเระ อำเภอปะนะเระ จังหวัดปัตตานี
(16-01-2557)เอกสารแนบ:


inf25570102151601.