th en

Menu
 
 
A+ A A-
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายวินัย หมื่นสุวรรณ ผจภ.5(ตง.) มอบนางอุไร แสนอินทร์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน ออกให้บริการรับคำร้องเพื่อตรวจสอบและตอกอัตลักษณ์เรือประมงพื้นบ้านขนาดไม่เกิน 10 ตันกรอส
(09-12-2562)วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายวินัย หมื่นสุวรรณ ผจภ.5(ตง.) มอบนางอุไร แสนอินทร์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน ออกให้บริการรับคำร้องเพื่อตรวจสอบและตอกอัตลักษณ์เรือประมงพื้นบ้านขนาดไม่เกิน 10 ตันกรอส ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านท่าข้าม อ.ปะเหลียน จังหวัดตรังเอกสารแนบ:


1678903.jpg
1678904.jpg
1678905.jpg