th en

Menu
 
 
A+ A A-
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจท่าเทียบเรือโดยสารและเรือโดยสารเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางน้ำและเตรียมความพร้อมช่วงก่อนเทศกาลสำคัญ ณ ท่าเทียบเรือลมหลัก (บางรักษ์) และท่าเทียบเรือท่องเที่ยวบางรักษ์ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(09-12-2562)วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ตามคำสั่งสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 ที่ 97/2562 ผจภ.4 สั่งการให้นายมานะ นวลหวาน หัวหน้าชุดเฉพาะกิจฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกตรวจท่าเทียบเรือโดยสารและเรือโดยสารเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางน้ำและเตรียมความพร้อมช่วงก่อนเทศกาลสำคัญ โดยช่วงเช้า มีการประชุมเพื่อวางแผนการทำงาน ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย และช่วงบ่าย ได้ออกตรวจตราท่าเทียบเรือและเรือโดยสาร ณ ท่าเทียบเรือลมหลัก (บางรักษ์) ซึ่งได้ย้ายมาจากท่าเทียบเรือลมพระยา (หน้าพระลาน) ชั่วคราว เนื่องจากมีคลื่นลมแรง และท่าเทียบเรือท่องเที่ยวบางรักษ์ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเจ้าหน้าที่ได้กำชับให้คนประจำเรือจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ และอุปกรณ์ประจำเรือให้พร้อมใช้งานเสมอเพื่อความปลอดภัยเอกสารแนบ:


1678865.jpg
1678866.jpg
1678870.jpg
1678871.jpg
1678872.jpg
1678873.jpg
1678873.jpg
1678874.jpg
1678875.jpg
1678876.jpg