th en

Menu
 
 
A+ A A-
วันที่​ 9 ธันวาคม 2562 ผจภ.4(กส.) ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์​และตรวจวัดเรือประมง พื้นบ้านที่มีขนาดไม่เกิน10ตันกรอส เพื่อตรวจสอบวัดขนาดเรือและตอกเครื่องหมายอัตลักษ์เรือ บริเวณคลองอิฐวิเศษ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
(09-12-2562)วันที่​ 9 ธันวาคม 2562 ผจภ.4(กส.) ได้มอบหมายให้นายวัชรินทร์ สว่างภิภพ เจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์​และตรวจวัดเรือประมง พื้นบ้านที่มีขนาดไม่เกิน10ตันกรอส เพื่อตรวจสอบวัดขนาดเรือและตอกเครื่องหมายอัตลักษ์เรือ บริเวณคลองอิฐวิเศษ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น.ตามที่เจ้าของเรือมาแจ้งไว้ จำนวน 21 ลำ และที่ สำนักงาน จภ.4 (สาขาเกาะสมุย) เจ้าหน้าที่ให้บริการกลุ่มเรือประมงพื้นบ้านเพื่อรับเรื่องในการจดทะเบียนเรือใหม่ให้กับชาวเรือจำนวน 20-40 รายเอกสารแนบ:


1678648.jpg
1678649.jpg
1678650.jpg
1678651.jpg
1678653.jpg
1678654.jpg
1678655.jpg
1678656.jpg