th en

Menu
 
 
A+ A A-
วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 นายณชพงศ ประนิตย์ ผจภ.5 (พง) มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา บูรณาการร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดพังงา ออกหน่วยบริการประมงพื้นบ้าน โดยตั้งหน่วยบริการชั่วคราว 2 จุด ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 3 บ้าน เกาะไม้ไผ่ และศาลาเอนกประสงค์หมู่ 4 บ้านเกาะหมาก ตำบลเกาะปันหยีอำเภอเมือง จังหวัดพังงา
(09-12-2562)วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 นายณชพงศ ประนิตย์ ผจภ.5 (พง) มอบหมายเจ้าหน้าที่ จภ.5 (พง) จัดชุดออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ บูรณาการร่วมกับนายวิศิษฏ์ ขวัญเมือง ประมงอำเภอเมืองพังงาและเจ้าหน้าที่ประมงฯ โดยตั้งหน่วยบริการชั่วคราว 2 จุด ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 3 บ้าน เกาะไม้ไผ่ และศาลาเอนกประสงค์หมู่ 4 บ้านเกาะหมาก ตำบลเกาะปันหยีอำเภอเมือง จังหวัดพังงา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งมีความประสงค์ขอรับบริการตรวจสอบเรือประมงพื้นบ้าน ตามประกาศกรมเจ้าท่าที่ 212/2562 และสมัครสอบความรู้ ต่ออายุประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ ผู้ควบคุมเครื่องจักรยนต์ และสำนักงานประมงฯ ยื่นคำร้องขอหนังสือรับรอง ซึ่งในส่วนของสำนักงานเจ้าท่าฯ มีผู้ขอรับบริการ ดังนี้ - ขอยื่นตรวจสอบเรือที่มีทะเบียน จำนวน 22 ราย - ขอยื่นตรวจสอบเรือที่ยังไม่ได้จดทะเบียน จำนวน 113 รายเอกสารแนบ:


1678046.jpg
1678047.jpg
1678048.jpg
1678049.jpg
1678050.jpg
1678051.jpg
1678052.jpg
1678053.jpg
1678054.jpg