th en

Menu
 
 
A+ A A-
วันที่ 8 ธันวาคม 2562 นายทวีชัย โชคสมุทร รรก.ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 มอบหมายให้นางสาวอัจฉรา ไวยราบุตร หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและแผนงาน เข้าเฝ้ารับ-ส่งเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จแทนพระองค์ทรงไปยกช่อฟ้าอุโบสถ ณ วัดพระธาตุบังพวน ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
(09-12-2562)วันที่ 8 ธันวาคม 2562 นายทวีชัย โชคสมุทร รรก.ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 มอบหมายให้นางสาวอัจฉรา ไวยราบุตร หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและแผนงาน เข้าเฝ้ารับ-ส่งเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จแทนพระองค์ทรงไปยกช่อฟ้าอุโบสถ ณ วัดพระธาตุบังพวน ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ในการนี้นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ข้าราชการ จิตอาสา คณะกรรมการวัดพระธาตุบังพวน และประชาชนชาวหนองคายและจังหวัดใกล้เคียง เฝ้ารับเสด็จโดยพร้อมเพียงกันเอกสารแนบ:


1678036.jpg
1678037.jpg
1678040.jpg