th en

Menu
 
 
A+ A A-
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายคำรณ อินทร์จันทร์ ผจภ.4 (ชพ.) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยให้เจ้าของเรือประมงพื้นบ้านที่มีใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ที่มีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส หรือยังไม่ได้จดทะเบียนเรือและไม่มีใบอนุญาตใช้เรือ ยื่นคำร้องขอรับการตรวจสอบเรือและทำเครื่องหมายแสดงอัตลักษณ์เรือ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือประมงเข้า - ออกหลังสวน ต.ปากน้ำ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
(06-12-2562)วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายคำรณ อินทร์จันทร์ ผจภ.4 (ชพ.) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยให้เจ้าของเรือประมงพื้นบ้านที่มีใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ที่มีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส หรือยังไม่ได้จดทะเบียนเรือและไม่มีใบอนุญาตใช้เรือ ยื่นคำร้องขอรับการตรวจสอบเรือและทำเครื่องหมายแสดงอัตลักษณ์เรือ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือประมงเข้า - ออกหลังสวน ต.ปากน้ำ อ.หลังสวน จ.ชุมพร โดยมีผู้ยื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบเรือ รายละเอียดดังนี้ เรือที่มีทะเบียน จำนวน 19 ลำ เรือไม่มีทะเบียน จำนวน 78 ลำ รวมทั้งสิ้น 97 ลำเอกสารแนบ:


1676117.jpg
1676118.jpg
1676121.jpg
1676123.jpg
1676124.jpg
1676126.jpg