th en

Menu
 
 
A+ A A-
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายกรกฤธ ฉัตรวงศ์วิวัฒน์ ผจภ.4 (สุราษฎร์ธานี) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกตรวจวัดขนาดเรือประมงพื้นบ้าน ขนาดไม่เกินสิบตันกรอส บริเวณแพบ้านตากุ้ง อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(06-12-2562)วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายกรกฤธ ฉัตรวงศ์วิวัฒน์ ผจภ.4 (สุราษฎร์ธานี) มอบหมายให้นายวิจักขณ์ ชูภาระกิจ เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการและเจ้าหน้าที่ ออกตรวจวัดขนาดเรือประมงพื้นบ้าน ขนาดไม่เกินสิบตันกรอส บริเวณแพบ้านตากุ้ง อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามประกาศกรมเจ้าท่าที่ 212/2562 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ให้นำเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอส มาให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบเอกสารแนบ:


1676100.jpg
1676101.jpg
1676102.jpg
1676103.jpg
1676104.jpg