th en

Menu
 
 
A+ A A-
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาปัตตานี ได้จัดทำแผนงานเพื่อให้เจ้าหน้าทีออกหน่วยเคลื่อนที่บริการรับคำร้อง โดยออกหน่วยบริเวณบ้านบางมะรวดและแหลมแป้ง ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
(06-12-2562)วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ตามประกาศกรมเจ้าท่าที่ 212/2562 ลว.25 พฤศจิกายน 2562 เรื่องให้นำเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอสมาให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบ นั่น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนทาง เจ้าท่าสาขาปัตตานี ได้จัดทำแผนงานเพื่อให้เจ้าหน้าทีออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อไปให้บริการรับคำร้อง ณ ชุมชนประมงพื้นบ้านในอำเภอชายทะเล ของจังหวัดปัตตานี โดยในวันนี้ออกหน่วยบริเวณบ้านบางมะรวด และแหลมแป้งต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี มีประชาชนมายื่นคำร้องจำนวนมาก /และเจ้าพนักงานตรวจเรือจำนวน 3 ชุดทำการตรวจวัดเรือ

ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


1676048.jpg
1676049.jpg
1676050.jpg
1676051.jpg
1676052.jpg
1676053.jpg
1676054.jpg
1676056.jpg
1676057.jpg
1676058.jpg